מדיניות פרטיות

כללי

ברוכים הבאים לאתר הבית של סתיו יפה לויט https://stavyl.com/  (להלן: "האתר"). חשוב לנו לשמור על פרטיות הלקוחות והמשתמשים באתר זה ובמקביל למסור את מלוא המידע הנדרש עבורך. יובהר כי מדיניות פרטיות זו מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד אך מתייחסת לשני המינים גם יחד (זכר ונקבה).

מטרה

מדיניות פרטיות זו תפרט לך את האופן בו נאסף, נשמר ומעובד המידע שהינך מוסר וכן מהם הזכויות העומדות לרשותך בנוגע לשמירה על פרטיותך בעקבות השימוש באתר זה ו/או מסירת המידע על ידך בכל אפיקי וערוצי האינטרנט הקשורים בפעילות מול סתיו יפה לויט.

הסכמתך

הינך מוסר את המידע בהסכמתך המלאה ומרצונך החופשי באתר זה ו/או בכל יצירת קשר מול סתיו יפה לויט. בנוסף, ידוע לך כי המידע אודותייך עשוי להימסר לצדדים שלישיים על מנת להעניק לך את השירות המבוקש על ידך.

איסוף המידע

המידע אשר מתקבל אודותייך באתר כולל מידע, כדוגמת כתובת ה-IP של המחשב ממנו הינך גולש, היסטורית הגלישה שלך, שעות כניסה ויציאה מהאתר, עמודים או תכנים בהם צפית וכן פרטים אישיים אותם הינך מוסר, ככל שתמסור, במסגרת השארת הפרטים ליצירת קשר באתר כגון: שם פרטי, שם משפחה, אימייל ותוכן ההודעה (להלן: "המידע"). הינך רשאי בכל עת להסיר את נתוניך ולבקש להסירך מרשימת התפוצה באמצעות הדרכים ליצירת קשר.

השימוש במידע

השימוש במידע נעשה על פי כל דין והכול למטרת יצירת קשר עמך ומתן שירות מקצועי וכן בכדי להתאים את פרסום השירות לתחומי ההתעניינות שלך על מנת ליצור לך חווית לקוח אישית ומשופרת. בהשארתך פרטים אישיים באתר זה הינך מסכים כי ישלחו לך מדי פעם באמצעות דואר אלקטרוני ו/או אמצעי תקשורת אחרים הצעות ו/או תוכן ו/או מידע, בין על ידי סתיו יפה לויט ובין על ידי צדדי ג' מטעמה בדבר פעילותה ופעילות האתר, כאשר הסכמה זו מהווה גם הסכמה לשיגור דברי פרסומת על פי סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב – 1981 וכן על פי חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א – 1981 ותקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע), תשע"ז – 2017.

שמירת המידע

ייתכן כי המידע יישמר מחוץ לגבולות ישראל. הסכמתך לתנאי מדיניות פרטיות זו מהווה גם הסכמה לשמירת המידע בחו"ל ולהעברתו לאחסון וגיבוי מחוץ לגבולות ישראל.

מסירת מידע לצדדים שלישיים

כאמור, המידע עשוי להימסר לצדדים שלישיים מהסיבות המפורטות מטה:

  • ככל שההגדרות בנייד או במחשב שלך מאפשרות למסור מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים לצורך שיפור השירות עבורך.
  • ככל שתשאיר פרטים אודותייך בקישורים חיצוניים שיופיעו באתר זה. מובן לך כי האחריות על שימוש באותם קישורים חיצוניים חלה רק עליך ולכן אנו ממליצים לך לפני כן לקרוא את מדיניות הפרטיות באותם קישורים חיצוניים.
  • ככל שיתקבל צו שיפוטי מכל סוג שהוא ומכל רשות ו/או ערכאה שיפוטית ו/או מוסד ממשלתי המורה על מסירת פרטייך האישיים.
  • מידע אודותייך עשוי להישמר אצל ספקים מהותיים ונותני שירות של סתיו יפה לויט כגון מערכת הדואר האלקטרוני, אתר אינטרנט זה, מערכת הזמנת נתוני הלקוחות וכיו"ב.
  • אם הפרת את תנאי מדיניות פרטיות זו או אם התבצע שימוש בכל תוכן המהווה לשון הרע, הוצאת דיבה, חומר פוגעני, חומר שיש בו כדי להוות הטרדה ו/או רשות המוסמכת לכך למסירת פרטי המשתמש או אם אנו נקבל איום כי ינקטו כנגדנו הליכים משפטיים, פליליים או אזרחיים, בגין פעולות שביצעת באתר זה.
  • על פי הסכמתך בכתב.

שימוש בקבצי Cookies (קבצי "עוגיות")

השימוש בקבצי Cookies מאפשר לאחסן מידע על אודות אופן השימוש של המשתמש בדפדפן שלו. כך למשל ניתן לדעת כמה זמן שהה באתר, תכנים ומידע שהמשתמש מבקש לראות, הדפים בהם ביקר המשתמש ועוד. הקבצים האלה מאפשרים להתאים את השימוש באתר לצרכיו והעדפותיו האישיות של המשתמש ולצרכי אבטחת מידע. יובהר כי הינך רשאי בכל עת להסיר את השימוש בקבצים אלו באמצעות שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. יובהר, כי לאחר ביצוע פעולה זו האתר עשוי שלא לחשוף בפניך את מלוא התכנים ולהציג בפניך תכנים חלקיים בלבד.

אבטחת מידע

אנו עושים כל שביכולתנו על מנת לאבטח את המידע על אודות המשתמשים באתר ברמה המרבית ביותר וכן את הזכות לפרטיותם. אנו עושים שימוש במערכות הגנה מתקדמות ויחד עם זאת אנו לא יכולים להבטיח כי האתר חסין מפני חדירה בלתי מורשית לפיכך אין אנו מתחייבים לכך שהאתר יהיה חסין באופן מוחלט.

זכות העיון והתיקון במידע

הינך זכאי לעיין במידע בעצמך, או על ידי בא כוחך שהרשתיהו בכתב או על ידי אפוטרופוס שלך, במידע המוחזק עליך במאגר המידע. ככל שעיינת במידע ומצאת כי אינו תקין, אינו שלם או אינו נכון והינך מעוניין לשנותו ו/או לתקנו ו/או למחוק את המידע כליל כולו או מקצתו, הינך רשאי לפנות אלינו בדרכים הקובלות ליצירת קשר.

שינויים

אנו רשאים לשנות את תנאי מדיניות פרטיות זו מעת לעת. ככל והינך מעוניין להתעדכן, הינך מתכבד לעקוב אחר השינויים המתבצעים באתר מדי תקופה.

פרטים ליצירת קשר

לכל שאלה, הערה דרישה או בקשה אנו נשמח מאוד לקרוא ולהגיב במלוא הרצינות והכבוד. הינך מוזמן לפנות אלינו בדרכים הבאות:

דואר אלקטרוני – Stavyaffe@gmail.com


מדיניות פרטיות זו עודכנה לאחרונה בדצמבר 2023.

© כל הזכויות שמורות ל"מריאנה דן-משרד עורכי דין".

Scroll to Top